6. Ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o różnych bokach (wraz z kołem opisanym na podstawie)

W modelu ostrosłupa znajdują się dwa trójkąty przystające (w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym), których bokami są odpowiednio: wysokość ostrosłupa, krawędź boczna i promień koła opisanego na podstawie Za pomocą tego modelu można omówić między innymi twierdzenia dotyczące ostrosłupów prostych oraz wykonać analizę porównawczą kątów nachylenia wszystkich ścian bocznych do płaszczyzny podstawy i porównać odległości spodka wysokości od poszczególnych ścian bocznych.

Ponadto w ostrosłupie zaznaczona jest jego wysokość: 20 cm (niebieska nitka), wysokość czerwonego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego (niebieska linia) oraz promień koła opisanego na podstawie (czarny kolor).