4. Ostrosłup, którego podstawą jest trójkąt równoramienny, a spodek wysokości jest środkiem okręgu wpisanego w podstawę

W modelu ostrosłupa wyróżnione są dwa trójkąty przystające (w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym), których bokami są odpowiednio wysokość ostrosłupa, wysokość ściany bocznej poprowadzonej na krawędź podstawy i promień okręgu wpisanego w podstawę.. Za pomocą tego modelu można omówić, między innymi, kąt dwuścienny między ścianą boczną i płaszczyzną podstawy oraz porównać długości krawędzi bocznych (jedna z nich jest krótsza od dwóch pozostałych).

Ponadto w ostrosłupie zaznaczona jest jego wysokość: 18 cm (niebieska nitka), wysokość czerwonego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego (niebieska linia) oraz okrąg wpisany w podstawę wraz z promieniem i dodatkowo środek okręgu opisanego na podstawie (czarny kolor).

Podstawa tego modelu jest przystająca do podstawy poprzedniego modelu. Można wykonać analizę porównawczą obydwu ostrosłupów, z których jeden jest prosty, a drugi nie.