3. Ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt równoramienny (wraz z kołem opisanym na podstawie)

W modelu ostrosłupa wyróżnione są dwa trójkąty przystające (w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym), których bokami są odpowiednio wysokość ostrosłupa, krawędź boczna i promień okręgu opisanego na podstawie Za pomocą tego modelu można omówić między innymi twierdzenia dotyczące ostrosłupów prostych.

Ponadto w ostrosłupie zaznaczona jest jego wysokość: 20 cm (niebieska nitka), wysokość czerwonego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego (niebieska linia) oraz promień okręgu opisanego na podstawie i dodatkowo środek okręgu wpisanego w podstawę (czarny kolor).

Podstawa tego modelu jest przystająca do podstawy kolejnego modelu. Można wykonać analizę porównawczą obydwu ostrosłupów, z których jeden jest prosty, a drugi nie.